47. Letní filmová škola Uherské Hradiště naslouchala filmu 💚 Na Filmovce jsem se viděli 06.08.–12.08.2021.