Výroční ceny

Ceny udělené na Letní filmové škole Uherské Hradiště

2023

Za ojedinělou hereckou všestrannost a dlouhou řadu pozoruhodných hereckých výkonů, v nichž se nebojí odhalovat i extrémní polohy lidské povahy.

Za propojení s českým filmovým prostředím během studií na FAMU a za rozmanitou filmografii, která prostřednictvím tragikomedií a dramat dovedně analyzuje specifika života v jugoslávském prostoru.

Za absolutní výjimečnost v rámci současného uměleckého filmu a za solitérní a hluboce originální filmy zkoumající minulost i současnost rodných Filipín prostřednictvím extrémně dlouhých stopáží simulujících pomalé plynutí času.

Za mistrovské vykreslování tématu boje člověka s mocí či mocnostmi. Za množství výrazných filmových a televizních literárních adaptací. Především za lidskost, nezlomný charakter a starost o osud slovenské národní kinematografie.

Za dlouholetou lektorskou a ekonomickou práci pro Filmový klub v Pardubicích a v Radě AČFK z.s.

Za dlouholetou práci pro Filmový klub v Pardubicích, zejména za kvalitní dramaturgickou a řídící činnost.

2022

Za hluboce působivá, svrchovaně autorská dramata, která často bolestně analyzují pohnutou historii režisérova rodného Irska.

Za mimořádně kompaktní filmografii vyznačující se hlubokou spiritualitou, vizuální magií a čistou filmovou poezií.

Za hereckou všestrannost a pokoru, díky nimž vytvořil ve filmu, televizi i divadle na desítky nezapomenutelných postav. A také za lidské a občanské postoje, kterými nás nepřestává inspirovat.

Za otevřenost a upřímnost jejích filmů, naléhavost a odvahu, s jakou dovede vyprávět o problémech svých hrdinů, i tvůrčí vynalézavost a hravost, která tak okouzluje diváky.

Za velkou lásku k filmovému umění, dlouholetou příkladnou organizaci a vedení filmového klubu a kina Mír v Krnově a za neutuchající vášeň pro 70mm filmový materiál, díky níž založil dnes již vyhlášenou a unikátní přehlídku 70mm filmu KRRR!

2021

Za vlídný a inteligentní humor, který vepsal do svých filmových scénářů, divadelních her a povídek a jenž se stal nedílnou a milovanou součástí české kultury.
Za živost, autenticitu a přesvědčivost neuvěřitelně pestré galerie žen, které během své dlouhé kariéry ztvárnila na filmovém plátně, televizní obrazovce i divadelních prknech.
Za eleganci a noblesu, s nimiž prochází a ovlivňuje kulturní dění na Slovensku a v Česku, i za to, že se výběrem svých rolí nebojí upozorňovat na tabuizovaná témata a ikonické postavy z nedávné minulosti.
Za organické propojení s českými zlatými šedesátými během studií na FAMU, za filmy, které se staly ozdobou programu československých filmových klubů, a výjimečnou uměleckou kariéru, díky níž se stal zásadním filmovým tvůrcem jugoslávského prostoru.
Za dlouholetou obětavou a inspirativní práci pro filmový klub Kopřivnice, Asociaci českých filmových klubů a Letní filmovou školu, kterou svou obrovskou vnitřní energií s lehkostí dokázala provést i loňským mimořádným ročníkem.

2020

Za výjimečný přínos české slovesné a filmové kultuře a vytrvalost, se kterou se více než půl století navzdory dobovým požadavkům a stereotypům snaží prosadit své tvůrčí záměry.

Za přínos světové kinematografii, kterou svou letitou prací obohatili o snímky, jež brání důstojnost nejen polské, ale celé lidské společnosti. 

Za téměř dvacetileté členství v radě AČFK, příkladné vedení kin Panorama Boskovice a Scala Brno a dlouholetou práci ve Filmovém klubu Boskovice.

Za hvězdnou hereckou kariéru, během které spolupracovala s největšími režiséry několika dekád, jejichž filmy zásadně obohatila.  

2019

Za hravost a chytrost jeho filmů, za důraz na morální témata v nemorálních dobách, za neutuchající hledání podstaty češství, za žánrovou univerzálnost i za velkorysost a laskavost, která ho zdobí jako člověka.

Za neúnavné hledání možností uměleckého výrazu a za nekonvenční přístup k filmovému médiu jako ke svébytnému druhu vizuálního umění.

Za noblesu, s níž překonává všechny umělecké i životní překážky, za naději, která sálá ze všech melancholických skeptiků, jimiž na filmovém plátně proslul, a za humor, kterého není nikdy dost.

Za více než padesátileté aktivní působení v klubovém hnutí, zejména za vedení FK v Nové Pace a dlouholeté působení v revizní komisi AČFK.

Za úctyhodnou dokumentaristickou kariéru mapující historii naší země prostřednictvím portrétů významných osobností i obyčejných lidí.

2018

Za půlstoletí filmové práce, v níž vrchovatou měrou zúročila svůj mimořádný a nesmírně všestranný herecký talent.

Za hrané filmy i dokumenty, které s nebývalou intenzitou analyzují minulost, současnost i budoucnost kurdského národa.

Za mimořádný scenáristický talent, s nímž v 60. letech otevíral dveře novému slovenskému filmu, a laskavou velkorysost, s níž o čtyři desítky let později začal otevírat dveře mladým talentům filmu českého.

Za úspěšné vedení filmového klubu ve Frýdku-Místku a dlouholetou práci v Radě AČFK, zejména za stabilizaci Asociace českých filmových klubů v jednom z nejsložitějších období její historie.

Za úctyhodnou kariéru plnou filmů reflektujících komplikovanost mezilidských vztahů, které vychází z britské divadelní tradice i sociálního realismu a jsou natočeny se svrchovanou autorskou suverenitou.

2017

Za výjimečnou a kompaktní filmografii silně spjatou se švédskou historií i společností.

Za čtvrtstoletí filmové práce, která představuje ojedinělé spojení vysoké filmové kvality s diváckou atraktivitou.

Za jedinečné propojení jemnosti a suverenity hereckého výrazu a fascinující kariéru zasvěcenou nejen filmu.

Za nekompromisní obrazy polské společnosti a jejích historických zkušeností, které zůstávají univerzální a aktuální i pro diváky jinde ve světě.

Za dlouholetou podporu a nadšení pro kulturu v Novém Boru, za příkladné vedení kina a vzornou spolupráci s filmovým klubem.

2016

Za vnímavé ztvárňování všech odstínů ženskosti, které více než půlstoletí představuje v divadle, televizi i na filmovém plátně.

Za mimořádnou a mimořádně úspěšnou práci na poli výtvarného umění, scénografie, divadla, muzikálu a filmu.

Za celoživotní boj o zachování umělecké svobody jak v československé, tak exilové tvorbě.

Za dlouholetou práci ve Filmovém klubu Slavičín, zejména za jeho soustavnou činnost s mladými lidmi v rámci projektu Film a škola.

2015

Za zásadní roli v utváření moderní finské kinematografie a výjimečné propojení domácích a globálních témat.

Za klíčovou roli pro vývoj íránského filmu a jedinečný cit a humanismus zkoumající hrdiny v mezních situacích, stejně jako samotné filmové médium.

Za citlivost, vnímavost a empatii, s nimiž sleduje osudy svých obyčejných i neobyčejných hrdinů a skládá jejich prostřednictvím obraz našeho skutečného světa.

Za dlouhou a úspěšnou cestu od klauna k herci, který s pozoruhodnou citlivostí dokáže zachycovat i ty nejniternější stránky lidské povahy.

Za dlouholetou výraznou spolupráci s filmovými kluby i Letní filmovou školou, od složitých let předlistopadové éry až do současnosti.

2014

Výroční cena AČFK za mimořádnou celoživotní odvahu neustále hledat hranice a limity filmu.

Výroční cena AČFK za bezmála pět desítek let pokorné a strhující herecké práce, bez níž by český film nebyl tím, čím je.

Výroční cena AČFK za dlouholetou spolupráci ve výkonných orgánech Rady AČFK a zejména za mnohaleté vedení filmového klubu v Plzni.

Výroční cena AČFK za propojení sociálního realismu a politické kritiky, založené na humanistickém přístupu a citlivém ztvárnění postav.

2013

Výroční cena AČFK za výjimečně citlivé mapování života v komplikovaném balkánském prostoru a za přirozený humanismus prostupující v různých podobách celou jeho filmografii.

Výroční cena AČFK za mimořádnou celoživotní odvahu neustále hledat hranice a limity filmu.

Výroční cena AČFK za přínos světové kinematografii v oblasti filmové režie, obzvláště pak za bravurní zvládnutí náročného filmového žánru, jenž bezpochyby historický film ztělesňuje, jakož i za skutečnost, že pod svojí nekompromisní režisérskou taktovkou dokázal za mnoho let tvůrčí práce ukočírovat desítky hereckých osobností, stovky koní, tisíce statistů i početné filmové štáby.

Výroční cena AČFK za vytvoření svébytné autorské poetiky nemající v současné světové kinematografii obdoby, za neustálé zkoumání prchavé hranice mezi hraným filmem a dokumentem a za výjimečně empatické zobrazení současných portugalských hrdinů z nižších společenských vrstev.

Výroční cena AČFK za oddanost klubovému hnutí, Letní filmové škole a zejména za tři desítky let vedení filmového klubu v Písku.

Výroční cena AČFK za hlubokou lidskost, kterou jsou prodchnuty jeho snímky, za filozoficky inspirující vnímání světa, silný morální rozměr jeho příběhů, výjimečnou vizualitu a nekonečnou touhu po pravdě a spravedlnosti, kterou je prodchnuta nejen jeho filmografie ale i celá jeho život.

2012

Výroční cena AČFK za klíčovou roli v přiblížení íránské kinematografie světu, za výjimečný humanismus a schopnost soucítění s tím nejobyčejnějším hrdinou, za exotickou a přece blízkou poezii obrazů malovaných filmovou kamerou.

Výroční cena AČFK za kreativní zobrazení času v lidské psychice.

Výroční cena AČFK za humanismus, citlivost, provokativní spiritualitu a přemýšlivost svých filmů.

Výroční cena AČFK za dlouholetou práci ve Filmovém klubu Veselí nad Moravou, zejména za pravidelnou organizaci seminářů ruského a asijského filmu.

Výroční cena AČFK za celoživotní přínos maďarské kinematografii a za dlouhodobé a autorsky výjimečné mapování komplikované a krvavé historie středoevropského prostoru, ve kterém žijeme.

2011

Výroční cena AČFK za významný přínos evropské kinematografii a emancipaci autorské kinematografie zemí bývalé Jugoslávie, výjimečnou obrazotvornost a kolorit filmů, které ovlivnily generace (nejen) českých diváků.

Zvláštní cena LFŠ k životnímu jubileu.

Výroční cena AČFK za ojedinělý tvůrčí vklad snímků, které nepodléhaly diktátu normalizační estetiky a také za vytvoření výjimečného producentského a festivalového zázemí vytvořeného pro filmaře po roce 1989.

Výroční cena AČFK za zásluhy o zásadní rozvoj klubového hnutí a dlouholetou práci pro Asociaci českých filmových klubů.

Výroční cena AČFK za celoživotní inspirativní přínos evropské autorské filmové tvorbě, uhrančivou a melancholickou poctu finské duši, němým filmům a hrdinům, rock’n‘rollu a zašlým časům.

2010

Cena za propojování lokálních islandských a světových témat a přínos evropské kinematografii.

Cena za inovativní přístup k možnostem uměleckého ztvárnění obrazu a posun kameramanské práce v tvůrčím vidění světa a společnosti.

Cena za věrné a precizní zpracování osudů hrdinů a postav svých filmů v komplexu společenské a globální situace moderní společnosti.

Cena za dlouholetou práci ve Filmovém klubu v Ústí n. Labem a dále za nadstandardní přístup k filmovému materiálu a práci v depozitu AČFK.

Cena za celoživotní nesmlouvavý přístup k vizualitě, autorskému filmu a přínos současné modernistické evropské kinematografii.

2009

Cena za dlouhodobý humanistický přístup k tématům a postavám svých filmů, zejména při portrétování lidí s mentálním či fyzickým handicapem a jejich výjimečné umělecké ztvárnění.

Cena za výrazný podíl na formování československé a později slovenské kinematografie, za scénáristické i režijní kvality a institucionální podporu a rozvoj slovenské filmové tvorby po roce 1989.

Cena za inovace v žánrovém profilu české bláznivé komedie a pohádky a odvahu v experimentování s trikovými postupy v komediálním žánru.

Cena za rozvoj animačních postupů a rozvíjení jasné autorské linie a unikátního spojení animovaného filmu s hranou tvorbou.

Cena za osobní přínos českému klubovému hnutí, dlouhodobou práci v revizní komisi AČFK a Filmovém klubu Sokolov.

2008

Cena za modernizaci filmových vyprávěcích postupů magického realismu a španělské/baskické kinematografie.

Cena za výrazné celoživotní dílo v oblasti české animované tvorby a přínos českému surrealistickému hnutí.

Cena za celoživotní přínos československému filmu a rozvíjení poetiky nové vlny ve svébytném, umělecky svrchovaném díle.

Cena za dlouholetou podporu a spolupráci na Letní filmové škole, Projektu 100 a rozvíjení vztahů českých a slovenských klubových aktivit.

Cena za výraznou činnost v počátcích klubového hnutí v Československu.

Cena za dlouholetý přínos klubovému hnutí a jeho rozvoj od 70. let do současnosti.

Cena za umělecké postižení citlivých politických a kulturních souvislostí blízkovýchodní otázky.

2007

Cena za osobní přínos československé a slovenské kinematografii.

Cena za osobní přínos klubovému hnutí.

Cena za dlouholetou pomoc při organizování LFŠ.

Cena za osobní umělecký přínos evropské a světové kinematografii.

Cena za osobní přínos světové kinematografii.

Cena za osobní umělecký přínos světové kinematografii.

2006

Cena za přínos československé a české kinematografii.

Cena za osobní přínos klubovému hnutí.

Cena za osobní přínos československé a české kinematografii.

Cena za výrazný přínos českosl. a českému dok. filmu.

Zvláštní cena za dlouholetou spolupráci při zajišťování LFŠ.

Cena za osobní umělecký přínos světové kinematografii.

Cena za osobní umělecký přínos světové kinematografii.

Cena za osobní umělecký přínos světové kinematografii.

2005

Cena za osobní umělecký přínos evropské kinematografii.

Cena za osobní přínos klubovému hnutí.

Cena za osobní přínos československé a české kinematografii.

Cena za osobní přínos československé a české kinematografii.

Cena za dlouholetou spolupráci při zajišťování LFŠ.

Cena za dlouholetou spolupráci při zajišťování LFŠ.

Cena za osobní umělecký přínos evropské kinematografii.

2004

Cena za osobní umělecký přínos evropské kinematografii.

Cena za osobní přínos klubovému hnutí.

Cena za osobní přínos československé a české kinematografii.

Cena za osobní přínos československé a české kinematografii.

Zvláštní cena u příležitosti 30. let LFŠ.

Cena za osobní umělecký přínos evropské kinematografii.

2003

Cena za osobní umělecký přínos evropské kinematografii.

Cena za osobní umělecký přínos evropské kinematografii.

Cena za osobní přínos klubovému hnutí.

Cena za osobní přínos klubovému hnutí.

Cena za osobní přínos československé a české kinematografii.

2002

Cena za osobní um.přínos československé a české kinematografii.

Cena za osobní umělecký přínos světové kinematografii.

Cena za osobní přínos klubovému hnutí.

Cena za osobní přínos československé a české kinematografii.

2001

Cena za osobní umělecký přínos světové kinematografii.

Cena za osobní umělecký přínos světové kinematografii.

Cena za osobní přínos klubovému hnutí.

Cena za osobní umělecký přínos světové kinematografii.

Cena nejaktivnějšímu filmovému klubu.

2000

Cena za dlouholetou činnost pro české filmové kluby.