Stojíme za Scalou

12. 5. 2023

Se znepokojením sledujeme situaci v kině Scala a pevně věříme, že snaha o jeho zachování bude silnější, než snahy o jeho zrušení.

Brněnské Univerzitní kina Scala sídlí v objektu, který vykazuje problémy se statikou, a je tedy nutná jeho rekonstrukce. Majitel nemovitosti Statutární město Brno odhaduje trvání rekonstrukce v jejím aktuálně plánovaném rozsahu na pět let.

Masarykova univerzita má s majitelem objektu uzavřenu nájemní smlouvu platnou až do roku 2033, ale na základě statického posudku budovy je nucena provoz uzavřít již 30. 6. 2023 bez záruk dalšího možného fungování.

Provozovatelé kina nemají v úmyslu rozporovat nutnost rekonstrukce, hledají především záruky zachování kulturně-vzdělávací náplně prostoru do budoucna a otevření dialogu s majitelem objektu o skutečně potřebném rozsahu, časových plánech nebo etapizacích rekonstrukce tak, aby mohl být provoz kina zachován v co největší možné míře. Případná pětiletá odstávka provozu by totiž byla pro kino zcela likvidační.

„Kina jsou nezastupitelným místem pro sdílení a prezentaci kultury, pro setkávání mnoha generací. Kultura má schopnost otevírat dialogy vnitřní i mezi lidmi, učí a vzdělává nás přirozenou cestou o světě kolem nás, zcitlivuje naše vnímání a zvyšuje empatii. Osobnostní složky, které celá naše společnost potřebuje neustále kultivovat a rozšiřovat. Zvlášť v dnešním, technokraticky založeném světě.

Se znepokojením sledujeme situaci v kině Scala a pevně věříme, že snaha o jeho zachování bude silnější, než snahy o jeho zrušení. Vážíme si práce managementu kina a vidíme, do jak báječné podoby Scalu dostali. Děkujeme vedení Statutárního města Brna, že hledá řešení a že jistě nenechá kino Scala v nádherné historické budově zaniknout.“

Radana Korená, předsedkyně AČFK a ředitelka LFŠ

Více informací o celé situaci naleznete na facebookové stránce Dejme Scale šanci 2023. Podepsat je možné i petici Scala ve Scale.