47. Letní filmová škola Uherské Hradiště naslouchá filmu ? Na Filmovce vás vyhlížíme 06.08.–12.08.2021.